Link E-İrsaliye - E-İrsaliye Nedir?

LİNK E-İRSALİYE


e-İrsaliye Nedir?

Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında gerçekleşen, üzerinde kağıt irsaliye’de bulunması gereken tüm bilgilerin yer aldığı çözümdür.
e-İrsaliye, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği; bir irsaliyede yer alması gereken tüm bilgileri barındıran, uygulamaya kayıtlı şirketler arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. Tüm sevk irsaliyeleri e-İrsaliye olarak düzenlenebilecek, taşıma irsaliyeleri ise kağıt olarak düzenlenmeye devam edecektir.e-İrsaliyeyi Kimler Kullanabilir?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, e-Fatura sistemine kayıtlı olan şirketler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren gönüllü, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak e-İrsaliye Uygulamasına geçmekle mükelleftirler.

e-İrsaliye Özellekleri Nedir?

✔ Merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olacağı sistemde; e-İrsaliyeler alıcısına e-Fatura sisteminde olduğu gibi GİB aracılığıyla, elektronik ortamda teslim edilecek.
✔ İrsaliye düzenleyenin kimliği ve irsaliyenin değişmezliği; tüzel kişi mükelleflerde mali mühürle, gerçek kişi mükelleflerde mali mühür ile sağlanır.
✔ e-İrsaliye’nin, ürünlerin fiili sevkinden önce düzenlenerek, GİB sistemi üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi gereklidir.
✔ Ürünlerin fiili sevkiyatı sırasında, e-İrsaliye’nin çıktısının ürünleri taşıyan araç içinde bulunması zorunludur.
✔ Araç içinde bulunması gereken e-irsaliye çıktısının ayrıca imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.
✔ Sevk edilecek ürünlere ilişkin e-Fatura düzenlenmiş ise, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın belge numarasına da yer verilmelidir.
✔ E-İrsaliye ekranlarında karekod bulunmak zorundadır.
✔ e-İrsaliyelerin GİB sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi karekod ile yapılmaktadır.
✔ Ürünlerin tesliminde, teslim edilen mal ve e-İrsaliye kontrol ederek, alıcı tarafından irsaliye yanıtı ile sürec tamamlanmaktadır.