Link E-Fatura Programı

LİNK E-FATURA PROGRAMI• 397 Sıra No.lu Genel Tebliğ’deki şartlara uygun olan ve şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü biçiminde oluşturulmuş faturayı ifade etmektedir.

• Gelir İdare Başkanlığı tarafından yönetilen E-Fatura uygulamasının amacı belirli bir format ve standartlara bağlı kalarak alıcı ve satıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktadır. Zaman damgası ve mali mühür sayesinde değiştirilemezliği garanti altına alınan e-Fatura, her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması durumunda kullanılır. e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki e-FATURA niteliklere sahiptir.


• Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.
• Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
• Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.
• Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
• Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.
• Sorunsuz ve hızlı entegrasyon.
• Tahsilatların hızlanmasını sağlar.
• Geriye dönük fatura sorgulama imkanı verir.
• Fatura kaybının önüne geçer.
• Kayıtdışı ekonominin önüne geçer.


• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-Fatura standartlarına uygundur.
• Değişen yasal mevzuatlara istinaden sürekli güncellenir. Link ERP ve Ticari uygulamaları ile uyumludur.
• Link haricindeki ticari uygulamalara kolayca uyarlanabilir. Basit arayüzü ile kullanım kolaylığı sağlar.
• İç denetim ve yönetim kalitesini artırır.
• Talep edilmesi halinde e-Mail vasıtasıyla fatura gönderimi yapılabilir.
• Fatura, birden fazla seri ile düzenlenebilir.
• Merkez ve/veya şube yapısına uygun fatura düzenlenebilir. Kullanıcı tercihine göre faturaya istenilen sabit bilgiler (banka hesap numaraları, banka bilgileri vb.) eklenebilir.
• Fatura, kullanıcı tercihlerine bağlı olarak farklı görsel şablonlarda düzenlenebilir.

• Her ay sınırsız sayıda e-Fatura kesilebilir.
• Bilinen birçok özel entegratörler ile çalışma olanağı vardır.

 213 93 64